twitterviber whatsapp telegramfacebookyoutube instagram
23rd April 2021

އުރީދޫގެ ހިއްސާއަކަށް 2.34 ރުފިޔާ ބަހަން ފާސްކޮށްފި

Feb 8, 2021

އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްއަށް މިދިޔަ އަހަރު ލިބުނު ފައިދާއިން އެ ކުންފުނީގެ ހިއްސާއަކަށް 2.34 ރުފިޔާ ބަހަން ނިންމައިފި އެވެ.

އެ ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން މިގޮތަށް ފާސްކޮފައިވާއިރު އެ ކުންފުނީގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ ވަނި އަންނަ މަހަށް ތާވަލްކޮށްފައެވެ.

ކުންފުނީގެ ހިއްސާއަކަށް ބަހަން ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ފާސްކުރި އަދަދު ބަހަން ނިންމާނީ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގައި ހިއްސާ ދާރުންގެ ވޯޓުންނެވެ.

އުރީދޫއިން ބުނީ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ، ހިއްސާގެ ފައިދާ ލިބޭނީ މި މަހު 15 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ މެންދުރު 2:30ގެ ކުރިން އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްގެ ހިއްސާދާރުންގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ކަމަށެވެ. 2020 ވަނަ އަހަރު އުރީދޫ އަށް 407 މިލިއަން ރުފޔާގެ ފައިދާ ލިބިފައި ވެއެވެ.

އުރީދޫގެ ހިއްސާގެ ތެރެއިން އާންމުން ހިއްސާ ވަނީ އެކުންފުނީގެ ޖުމްލަ ހިއްސާގެ 9.5 ޕަސެންޓެވެ. ބާކީ 90.5 ޕަސެންޓަކީ އުރީދޫގެ މައި ކުންފުނި، ވަތަނިއްޔާ އިންޓަނޭޝަނަލްގެ ހިއްސާ އެވެ.

އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގެ ނޯޓިސް އަދި އެޖެންޑާ، މި މަހު 15 ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން އެ ކުންފުނީގެ ވެބްސައިޓުގައި އާންމުކުރާނެ އެވެ.

Kulhudhuffushi Online
Hikifinifenmaage
Maalihaa Magu
H.Dh. Kulhudhuffushi
Tel: 6528355, 7978355