twitterviber whatsapp telegramfacebookyoutube instagram
13th June 2021

އުސޫލާއި ހިލާފު ވުމުން ބެންގަލޫރު ޓީމް ރާއްޖެ ދޫކޮށް ދިއުމަށް މަހްލޫފް ގޮވާލައިފި

May 9, 2021

އޭއެފްސީ ކަޕްގައި ބެންގަލޫރުން ރާއްޖެގެ ކުލަބް އީގަލްސް އާއި ދެކޮޅަށް ކުޅުމަށް އެ ޓީމުން މިހާރު ވަނީ ރާއްޖެ އައިސްފައެވެ. ކޮވިޑްގެ ހާލަތު ގޯސްވެފައިވާ މި ދަނޑިވަޅުގައި ރާއްޖެ އަށް އިންޑިޔާގެ ޓީމެއް އައުމުން އާންމުންގެ ތެރޭގައި ދަނީ ފާޑުކިއުންތައް ކުރިމަތިވަމުންނެވެ.

ބެންގަލޫރު ޓީމް ރާއްޖެ އަށް ގެނެސްފައިވަނީ އެޗްޕީއޭގެ ގައިޑްލައިންތަކަށާއި އޭއެފްސީގެ ގަވައިދުތަކަށް ތަބާވާންޖެހޭނެކަން އެންގުމައްފަހުގައެވެ. މައްސަލަ ހޫނުވީ ގަވައިދާ ހިލާފަށް ބެންގަލޫރު ކުޅުންތެރިން މާލޭގެ މަގުމަތީގައި އުޅޭ ފޮޓޯއެއް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އާންމުވުމުންނެވެ. މި މައްސަލައިގައި މިނިސްޓަރު މަހުލޫފް ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ އާއްމުންގެ ޕްރެޝަރާއެކު ވެސް އޭއެފްސީ ކަޕް ބޭއްވޭތޯ ބެލި ކަމަށާއި، އެކަމަކު ގައިޑްލައިނާ ހިލާފުވުމުން ބެންގަލޫރު ކުޅުންތެރިން ރާއްޖެ ދޫކޮށް މިހާރުން މިހާރަށް ދާންޖެހޭ ކަމަށެވެ.

“އެޗްޕީއޭ އާއި އޭއެފްސީގެ ގައިޑްލައިނާ ހިލާފަށް ބެންގަލޫރު ޓީމުން އަމަލުކުރިގޮތް ބަލައެއް ނުގަނެވޭނެ. ބެންގަލޫރު ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް ރާއްޖެ ދޫކޮށް ދާންޖެހޭ. މީގެ މަސްތަކެއް ކުރިން ބަހުގެ އިތުބާރު ދީ ކޮވިޑުގެ ކޭސްތައް ގިނަވެ އާއްމުންގެ ޕްރެޝަރު ކުރިމަތިވި އިރުވެސް މުބާރާތް ބޭއްވޭތޯ މި ބަލަނީ” މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން މަހުލޫފް އެންމެ ފުރަތަމަ ކުރި ޓްވީޓްގައި ބުނެފައިވެ އެވެ

ބެންގަލޫރު އެފްސީ ކުޅުންތެރިން މަޑުކުރީ މާލޭގެ ހޮޓެލް ޖެންގައި ހުރިހާ ކުޅުންތެރިން ޓެސްޓް ކުރުމަށްފަހު ނެގެޓިވް ވުމުންނެވެ. ގަވައިދުގައި ވާގޮގުން މި ކުޅުންތެރިންނަށް ބޭރަށް ނިކުމެވޭނީ ހަމައެކަނި މެޗު ކުޅުމަށާއި ފަރިތަކުރުން ތަކަށް އެކަންޔެވެ.

އެފްއޭއެމްއަށް އަންގައިފިން ރާއްޖޭގައި މެޗު ނުކުޅެވޭނެކަމަށް އަދި ބެންގަލޫރު ޓީމު ފުރުމުގެ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުމަށް. އޭއެފްސީ އާއި އެފްއޭއެމްއާ މަޝްވަރާ ކުރުމަށް ފަހު ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގެ މެޗުތައް ފަސްކުރުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމާނަން” މަހުލޫފް ފަހުން ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވި އެވެ.

ލިޔުނީ: އަލީ ރަމީޒް
Kulhudhuffushi Online
Hikifinifenmaage
Maalihaa Magu
H.Dh. Kulhudhuffushi
Tel: 6528355, 7978355