twitterviber whatsapp telegramfacebookyoutube instagram
11th December 2023

މިއަދު ކޮވިޑްގައި 10 މަރު

ޚަދީޖާ އާދަމް
May 24, 2021

ކޮވިޑް-19 ގެ ހަތަރު ވަނަ ރާޅާއެކު ރާއްޖޭގައި ބަލީގެ ނުރައްކާވަނީ ވަރަށް ބޮޑުވެފައެވެ. މިފަހުން ބަލި ފެތުރެން ފެށިފަހުން ބަލީގައި މަރުވާ މީހުންގެ ނިސްބަތް ވަނީ ވަރަށް ބޮޑުތަނުން އިތުރުވެފައެވެ. އެގޮތުން މިއަދަކީ މިހާތަނަށް މި ބަލީގައި އެންމެ ގިނަ މީހުން މަރުވި ދުވަހެއެވެ.

އެޗްޕީއޭއިން ދެންމެ ކުރި ޓްވީޓެއްގައި ބުނެފައިވަނީ ހުޅުމާލެ ފެސިލިޓީގައި ކޮވިޑަށް ފަރުވާދެމުންދިޔަ އުމުރުން 86 އަހަރުގެ ޖަޕާނުގެ ރައްޔިތަކު 07:53 ގައި މަރުވެފައިވާކަމަށެވެ. މިއީ މިއަދުގެ 10 ވަނަ މަރެވެ.

މިއަދު ޅ. ހިންނަވަރު މީހަކުވެސް ވަނީ ބަލީގައި މަރުވެފައެވެ. އެމީހާ މަރުވެފައިވަނީ ބ އަތޮޅުގައި ހުންނަ ކޮވިޑް ފެސިލިޓީގައި ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން ދަނިކޮށް މިއަދު މެންދުރުފަހު 02:50 ހާއިރު އެވެ.

ރޭ ދަންވަރުވެސް ދެމީހުން މަރުވެފައިވާއިރު އެކަކަކީ އައިޖީއެމްއެޗު އީއާރަށް ގެނައި 81 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނަކާއި ހުޅުމާލެ ފެސިލިޓީގައި ފަރުވާދެމުން ދިޔަ 77 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނެކެވެ. ފަތިހު 04:25 ގައިވެސް ހުޅުމާލެ ފެސިލިޓީގައި ފަރުވާދެމުން ދިޔަ 48 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނަކު ވަނީ މަރުވެފައެވެ.

ހެނދުނު 06:55 ގައި 93 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނަކު ވަނީ ފަރުވާ ދެމުން ދަނިކޮށް މަރުވެފައެވެ. އަދި 07:44 ގައި 85 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނަކު މަރުވެފައިވާއިރު މި ދެމީހުންނަށްވެސް ފަރުވާދެމުން ގެންދިޔައީ ހުޅުމާލެ ފެސިލިޓީގައެވެ. މެންދުރުފަހުވެސް އެ ފެސިލީޓީގައި ފަރުވާދެމުން ދިޔަ ދިވެހި އަންހެނަކާއި ފިރިހެނެއް ވަނީ މަރުވެފައެވެ. އެއި 78 އަހަރުގެ ފިރިހެނަކާއި 78 އަހަރުގެ އަންހެނެކެވެ.

އިރުއޮއްސި 06:48 ގައި ހުޅުމާލެ ފެސިލިޓީގައި ފަރުވާދެމުން ދިޔަ 41 އަހަރުގެ ދިވެހި އަންހެނެއް ވަނީ މަރުވެފައެވެ. އެއީ މިއަދުގެ 9 ވަނަ މަރެވެ.

މިހާރު ރާއްޖޭން މި ބަލީގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު މިވަނީ 139 އަރާފައެވެ. އިއްޔެ ވެސް ރާއްޖެން 1،559 މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާއިރު ހޮސްޕިޓަލުގައި އެޑްމިޓްކޮށްގެން 290 މީހަކަށް ދަނީ ފަރުވާދެމުންނެވެ.

Kulhudhuffushi Online
Hikifinifenmaage
Maalihaa Magu
H.Dh. Kulhudhuffushi
Tel: 6528355, 7978355