twitterviber whatsapp telegramfacebookyoutube instagram
27th January 2023

ކޮވިޑްގައި 86 އަހަރުގެ މީހަކު މަރުވެއްޖެ

May 29, 2021
1

ކޮވިޑަށް ފަރުވާ ދެމުން ދިޔަ 86 އަހަރުގެ ފިރިހެނަކު މަރުވެއްޖެއެވެ. މި މަރާއެކު ރާއްޖޭން ކޮވިޑް-19 ގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 157 އަރާފައެވެ.

އެމީހާހަށް ފަރުވާދެމުން ދިޔައީ ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލުގައެވެ. ރޭ ވެސް 84 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނަކު މަރުވެފައިވާއިރު އެއީ ހުޅުމާލެ ފެސިލިޓީ ފަރުވާދެމުން ދިޔަ މީހެކެވެ.

ކޮވިޑްގެ 4 ވަނަ ރާޅާއެކު ރާއްޖޭން ކޮވިޑް ޖެހޭ މިހުންގެ އަދަދު ވަނީ އިންތިހާއަށް މައްޗަށް ގޮސްފައެވެ. އެގޮތުން އިއްޔެވެސް އެ ބައްޔަށް 901 މީހަކު ވަނީ ޕޮޒިޓިވްވެފައެވެ. އަދި މި މަސްތެރޭގައި ބަލީގައި މަރުވި މީހުންގެ 80 އަށް ވުރެ މައްޗަށް އަރާފައެވެ.

Kulhudhuffushi Online
Hikifinifenmaage
Maalihaa Magu
H.Dh. Kulhudhuffushi
Tel: 6528355, 7978355