twitterviber whatsapp telegramfacebookyoutube instagram
18th April 2024

ބަލި ފެތުރި ނުރައްކާވެއްޖެ ހާލަތެއްގައި ފަރުވާދެވޭނެ ފެސިލިޓީއެއް ނެތް: ކޭއާރުއެޗް މެނޭޖަރ

ޚަދީޖާ އާދަމް
May 31, 2021
6

ކޮވިޑް ފެތުރި ނުރައްކާތެރިކަން ބޮޑުވެގެން ހިނގައްޖެ ހާލަތެއްގައި ކުޅުދުއްފުށީގައި އެޑްމިޓްކޮށްގެން ފަރުވާ ދެވޭނެ ވަކި ފެސިލިޓީއެއް ނެތްއިރު ބަލި ފެތުރިގެން ހިނގައިދާނެ ހުރިހާ ކަމަކުން ރައްކާތެރިވެ ތިބުމަކީ މުހިއްމުކަމެއް ކަމަށް ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގެ މެނޭޖަރ އަހުމަދު ދާއޫދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ފޭސްބުކްގައި ކުރި ޕޯސްޓެއްގައި އަހުމަދު ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑްގެ ބަލިމަޑުކަން ހިފެހެއްުޓުމެއްނެތް ބާރުމިނެއްގައި ފެތުރެމުންދާއިރު، އަދި ހާއްސަކޮށް އަވަށްޓެރި ގިނަ ރަށްތަކެއްގައި ހަލުވި ކަމާއެކު ބަލި ފެތުރެމުންދާއިރު އެންމެން ގުޅިގެން މިކަމަށް ދޭން ޖެހޭ ސަމާލުކަން ކުޑަވިޔަ ނުދީ މަސައްކަތް ކުރުން މުހިއްމުކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން ބަލި ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް މާސްކު އެޅުމާއި ސާފުތާހިރުވެ އުޅުމަށް އަދި ބަލީގެ އަލާމާތެއް ފެނިއްޖެ ނަމަ ލަސް ނުކުރައްވާ ޓެސްޓް ކުރުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފައި ވެއެވެ.

"މާތް ﷲ ގެ ހެޔޮ ރަހްމަތްފުޅުން ކޮވިޑްގެ ބަލިމަޑުކަމުން ކުޅުދުއްފުށި މިހާތަނަށް ވެސް ސަލާމަތްވެފައި އޮތީތީ ޝުކުރުވެރިވަން. އަދި މިކަމުގައި ކުޅުދުއްފުށި ރައްޔިތުން ދެއްކެވި އެއްބާރުލުމަކީ ލާމަސީލު، ރިވެތި ނަމޫނާއެއް. އަދި ސިއްހީ ހިދުމަތްތެރީންނާއި، ގުޅުންހުރި މުއައްސަސާތަކާއި، ވޮލަންޓިއަރުންނާއި، ދަރުމަވެރީން ކުރެއްވި މަސައްކަތް، އަދި ކުރަމުންދާ މަސައްކަތަކީ ޝުކުރުވެރިކަމާއެކު ބަލައިގަންނަ ކަމެއް" ފޯސްޓުގައި ލިޔެފައި ވެއެވެ.

ގިނަ ރަށްރަށުގައި ހޯމް ކަރަންޓީނުގެ އުސޫލާ ހިލާފުވަތީ ބަލި ފެތުރޭކަން ފާހަގަވެފައިވާކަމަށާއި މާލެއިން ދަތުރުކޮށްފައި އަންނަ ގިނަބަޔަކު ޕޮޒިޓިވްވަމުން ދާއިރު ކަރަންޓީނުގައި ތިބޭފަރާތްތަކުން އުސޫލުތަކަށް ތަބާވެ، ކަރަންޓީނުގައި ތިބޭ ފަރާތްތަކާއި ކޮންޓެކްޓް ނުވުމަކީ މުހިއްމު ކަމެއްކަމަށް އަހުމަދު ވިދާޅުވި އެވެ.

ހޮސްޕިޓަލުގެ ޕީސީއާރު ލެބަށް ބާރު ބޮޑުކަން ފާހަގަކޮށް އަހުމަދު ވިދާޅުވީ ބައެއް ދުވަސް ދުވަހު 600 އަށް ވުރެ ގިނަ ސާމްޕަލް އަންނަކަމަށާއި އެހެންކަމުން ނަތީޖާ ލިބުމުގައި ލަސްވެގެން ހިނގައިދާނެކަމަށެވެ.

ފޯސްޓުގައި ތަކުރާރުކޮށް ބަލި ފެތުރިގެން ހިނގައިދާނެ ހުރިހާ ކަމަކުން ރައްކާތެރިވެ ތިބުމަށް ވަނީ އިލްތިމާސްކޮށްފައެވެ.

Kulhudhuffushi Online
Hikifinifenmaage
Maalihaa Magu
H.Dh. Kulhudhuffushi
Tel: 6528355, 7978355