twitterviber whatsapp telegramfacebookyoutube instagram
8th August 2022

ޕީއެސްޖީއާ އަލަށް ގުޅުނު އަޝްރަފް ހަކީމީ ކޮވިޑްް-19 އަށް ޕޮސިޓިވްވެ ޕްރީ ސީޒަނުގެ މެޗުތައް ގެއްލިއްޖެ

މުޙައްމަދު އަހުމަދު
Jul 18, 2021

ޕީއެސްޖީއާ އަލަށް ގުޅުނު އަޝްރަފް ހަކީމީ ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮސިޓިވްވެ ޕްރީ ސީޒަނުގެ މެޗުތައް އޭނާއަށް ގެއްލިއްޖެ އެވެ.

ޖުލައި 6 ވަނަ ދުވަހު ޕީއެސްޖީއާ ގުޅުނު 22 އަހަރުގެ އަޝްރަފް ހަކީމީ އަށް ހޮނިހިރު ދުވަހު ކުޅެވުނު މެޗުގައިވެސް ބައިވެރި ނުވެވުނެވެ. އެފްސީ ޗެމްބްލީއާ ދެކޮޅަށް ކުޅެވުނު އެމެޗު 2 - 2 ން އެއްވަރުވެގެން ނިމުނުއިރު ޕީއެސްޖީގެ ލަނޑުތައް އެޓީމަށް ޖަހައިދިނީ މައުރޯ އިކާޑީ އާއި ޒަވީ ސިމޮންސް އެވެ.

ލަ އިކުއިޕޭ އިން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުން ހަކީމީ އަށް ދިހަ ދުވަހުގެ ސެލްފް އައިސޮލޭސަން އަކަށް ދާން ޖެހޭނެ އެވެ.

Kulhudhuffushi Online
Hikifinifenmaage
Maalihaa Magu
H.Dh. Kulhudhuffushi
Tel: 6528355, 7978355