twitterviber whatsapp telegramfacebookyoutube instagram
5th March 2024

20 އަހަރުގެ ގައުމީ ތަރައްގީގެ ޕްލޭން މި އަހަރު އެކުލަވައިލާނަން: ރައީސް

ނަބީލާ އިސްމާޢީލް
Feb 5, 2024

20 އަހަރުގެ ގައުމީ ތަރައްގީގެ ޕްލޭން މި އަހަރު އެކުލަވައިލާނެ ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ މުހައްމަދު މުއިއްޒު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

މި އަހަރަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް ހުޅުވުމަށް ރައީސް މުއިއްޒު އިއްވެވި އެ މަނިކުފާނުގެ ފުރަތަމަ ރިޔާސީ ބަޔާނުގައި ވިދާޅުވީ، ގައުމު އާބާދުކޮށް، ރަށްވެހި ތަރައްގީ ގެނައުމަކީ ދުރު ރާސްތާ ވިސްނުމެއް އޮތް ކަމަކަށް ހެދުމަށްޓަކައި ވައުދުފުޅާ އެއްގޮތަށް 20 އަހަރު ދުވަހުގެ ގައުމީ ތަރައްގީގެ ޕްލޭނެއް މި އަހަރު އެކުލަވައިލާނެ ކަމަށެވެ.

އެ މަނިކުފާނު ވިދާޅުވީ، އެ ޕްލޭން މި އަހަރު އެކުލަވައިލާނެ ކަމަށާއި އެ ޕްލޭން އެކުލަވައިލާނީ ވީހާ ވެސް ގިނަ ރައްޔިތުންގެ ހިޔާލު ހޯދައިގެން ކަމަށެވެ.

ގައުމީ ތަރައްގީގެ ޕްލޭނަށް ގާނޫނީ ބާރުވެރިކަން ހޯދައިދެއްވާނެ ކަމަށް ވެސް ރައީސް ވިދާޅުވި އެވެ.

Kulhudhuffushi Online
Hikifinifenmaage
Maalihaa Magu
H.Dh. Kulhudhuffushi
Tel: 6528355, 7978355