twitterviber whatsapp telegramfacebookyoutube instagram
19th June 2024

ކުޅުދުއްފުށީ އެއާޕޯޓުން ހިފަހައްޓާފައި ހުރި ބަނގުރާ ފުޅިތަކެއް ނައްތާލައިފި

އަބްދުލް ވާހިދު ޙަސަން
May 22, 2024

ކުޅުދުއްފުށީ އެއާޕޯޓުން ހިފަހައްޓާފައި ހުރި ބަނގުރާ ފުޅި ފުލުހުން ނައްތާލައިފި އެވެ. މި ބަނގުރާ ފުޅިތައް ނައްތާލާފައިވަނީ މިއަދު ކުޅުދުއްފުށީ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގައި އެވެ.

މިއަދު ނައްތާލައިފައިވަނީ 2023 ވަނަ އަހަރާއި މިއަހަރު މިހާތަނަށް ކުޅުދުއްފުށީ އެއާޕޯޓުން ހިފަހައްޓާފައިވާ ބަނގުރަލުގެ ބާވާތްތަކުގެ ތެރެއިން ތެރެއިން މައްސަލަ ނިމިފައި ހުރި ބައެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ މިއަދު ނައްތާލި ބަނގުރާ ފުޅިތަކަކީ ރާއްޖޭގެ އައުމަށްފަހު އެބުރި ދާ ޓޫރިސްޓްގެ އަތުން ހިފަހައްޓާފައިވާ ތަކެއްޗެވެ. އެގޮތުން މިއަދު 73 ފުޅި ބަނގުރާ ވަނީ ނައްތާލާފަ އެވެ. ބަނގުރާފުޅިތައް ނައްތާލައިފައިވަނީ ނޫސްވެވެރިންގެ ހާޒިރުގަ އެވެ.

Kulhudhuffushi Online
Hikifinifenmaage
Maalihaa Magu
H.Dh. Kulhudhuffushi
Tel: 6528355, 7978355