twitterviber whatsapp telegramfacebookyoutube instagram
18th August 2019

ޖުމްހޫރީ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން އެކުވެރިކަމުގެ ނެޓްބޯޅަ މެޗެއް ކުޅެފި

Nov 12, 2012

ޖުމްހޫރީ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން އެކުވެރިކަމުގެ ނެޓްބޯޅަ މެޗެއް ކުޅެފިއެވެ.

އިއްޔެ ހަވީރު ކުޅުނު މި މެޗްގައި ބައްދަލުކުރީ އެސޯސިއޭޝަން ފޮރ ނޭކުރެންދޫ ޑެވެލޮޕްމެންޓް (އެންޑް) އާއި ކުޅުދުއްފުށީ ޔޫތު އެންޑް ރެކްރިއޭޝަން (ކޭވައިއާރްސީ) އެވެ. މި މެޗް 61 ޕޮއިންޓް 15 ޕޮއިންޓުން ކާމިޔާބުކުރީ ކޭވައިއާރްސީ ގެ ޓީމެވެ.

އިއްޔެގެ މެޗް ނިމުމުން ކޭވައިއާރްސީގެ ޓީމުން ވަނީ އެންޑް އަށް ނެޓްބޯޅައިގެ އާ ޤަވާއިދާއި ބޯޅަ އެއް ހަދިޔާކޮށްފައެވެ. ފޯރިގަދަވި މި މެޗްގެ ޝަރަފްވެރި މެހެމާނަކީ ބެލެނިވެރިންގެ ނެޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ އެންމެ ދުވަސްވީ ކުޅުންތެރިއަކަށް ހޮވުނު ނަޝީދާ މޫސާއެވެ.

Kulhudhuffushi Online
Hikifinifenmaage
Maalihaa Magu
H.Dh. Kulhudhuffushi
Tel: 6528355, 7978355