twitterviber whatsapp telegramfacebookyoutube instagram
23rd October 2019

އެންމެ ދުވަސްވީ ފިޔާތޮށި ކޮކޭޓޫ މަރުވެއްޖެ

Aug 31, 2016

-ނަސްވާ ހަސަން-

މިހާ ތަނަށް  ދުނިޔޭގެ އުޅިފައިވާ އެންމެ ދުވަސްވީކަމަށް ބެލެވިފައިވާ ފިޔާތޮށި ކޮކޭޓޫ މަރުވެފާ ވަނީ 83 އަހަރުގައެވެ.

ކުކީ ނަމަކަށް ކިޔާ މި ދޫނި އުޅެމުން އައީ ޔޫއެސްގެ ޒޫ އެއްގައެވެ.1933 ވަނަ އަހަރު

ކުކީ އުފަންވެފާ ވަނީ އޮސްޓްރޭލިޔާގެ ޓަރޮންގާ ޒޫގައެވެ. 1934 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ކުކީ އުޅެމުން އައީ ޔޫއެސް ގެ ބުރޫފީލްޑް ޒޫ ގައެވެ.

މަޖާކޮށް ލަވަ ކިޔަމުން އައި ކުކީ މަރުވީ ބަލިވެ ދުވަސްކޮލަކު އުޅިފައެވެ. ކުކީ ގެންގުޅުން މީހުން ބުނިގޮތުގައި”ކުކީ އަކީ ވަރަން ލޯބި އަދި މޫޑީ ދޫންޏެކެވެ.”

Kulhudhuffushi Online
Hikifinifenmaage
Maalihaa Magu
H.Dh. Kulhudhuffushi
Tel: 6528355, 7978355