ހދ އަތޮޅު ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް ހޯސްޓްކުރުމަށް އަލުން ހުޅުވާލައިފި

އަބްދުލް ވާހިދު ޙަސަން - 1 އަހަރު ކުރިން - 18 ސެޕްޓެމްބަރ 2017އޮކްޓޯބަރުމަހު ފެށުމަށް އިއުލާންކޮށްފައިވާ ހދ އަތޮޅު ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް ހޯސްޓްކުރާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ހުޅުވާލި މުއްދަތު ހަމަވިއިރު އެންމެ ފަރާތްތަކުން ޝައުގުވެރިކަންފާޅުކޮށްފައި އޮތުން އަލުން ހޯސްޓްކުރުމަށް ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

ހދ އަތޮޅު ކައުންސިލުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން، އަތޮޅުގެ ރަށު ކައުންސިލްތަކަށާއި ކުލަބު ޖަމިއްޔާތަކަށްވެސް ހޯސްޓްކުރުމުގެ ފުރުސަތު އޮތެވެ. ހޯސްޓްކުރުމަށް ހުވާލި ފުރުސަތުގައި މުއްދަތު ހަމަވިއިރު ޝައުގުވެރިކަންފާޅުކޮށްފައިވަނީ ސޮސައިޓީ ކުޅުދުއްފުށީ ޔޫތް (ސްކައި) އެވެ.

ހދ އަތޮޅު ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް ހޯސްޓްކުރުމަށް ޝައުގުވެރިވީ އެންމެ ފަރާތްތަކުން

ހޯސްޓްކުރުމުގެ މުއްދަތު އަލުން ހުޅުވާލާފައިވަނީ އަންނަ ބުދަ ދުވަހާ ހަމައަށެވެ.

މުބާރާތާ ގުޅޭގޮތުން އިތުރަށް މައުލޫމާތު ސާފު ކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ފޯނު ނަންބަރު 6521100 އާ ގުޅުއްވުމުން ލިބޭނެ ކަމަށް އަތޮޅު ކައުންސިލުން ހާމަކުރެ އެވެ

 


ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް