ހިރިމަރަދޫއިން ނައިވާދޫ ބަލިކުރުމުން ހަނިމާދޫއަށް ސެމީގެ ޖާގަ ޔަޤީންވެއްޖެ

އަހްމަދު ދާވޫދު - 1 އަހަރު ކުރިން - 27 އޮކްޓޯބަރ 2017


ހިރިމަރަދޫ އަދި ކުލަބް ކޮރަލްސް ކުޅުނު ޕްރެކްޓިސް މެޗެއްގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ : އެމްއައި

ހދ އަތޮޅު ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި އިއްޔެ ކުޅުނު މެޗު ހިރިމަރަދޫއިން 3-1 އިން ކާމިޔާބުކުރުމުން ސެމީގެ ޖާގަ ހަނިމާދޫއަށް ޔަޤީންވެއްޖެ އެވެ.

އިއްޔެ ކުޅުނު މެޗު ހިރިމަރަދޫއިން 3-1 ކާމިޔާބުކުރިއިރު ހިރިމަރަދޫގެ ދެ ކުޅުންތެރިޔަކަށް ވަނީ ރަތްކާޑު ދައްކާފަ އެވެ.

އިއްޔެގެ މެޗުގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔަކަށް ހޮވުނީ ހިރިމަރަދޫ ޓީމުގެ ޖާޒީ ނަންބަރު 8 މޫސާ ޖަލީލް އެވެ.

ގުރޫޕް އޭ ގެ ހުރިހާ މެޗެއް ނިމުނުއިރު އެއްވަނާގައި އޮތީ 4 ޕޮއިންޓާއެކު ހަނިމާދޫ އެވެ. ހަނިމާދޫ ސެމީގައި ބައްދަލު ކުރާނީ ގުރޫޕް އޭ ގެ އެއްވަނައަށް ހޮވޭ ޓީމަކާ އެވެ. ގުރޫޕް އޭ ގެ ދެވަނަ ހިރިމަރަދޫއަށް ލިބުނީ ތިން ޕޮއިންޓާއެކު އެވެ. އެ ޓީމަށް އެއްވެސް ފައިދާ ގޯލެއް ލިބިފައެއް ނުވެ އެވެ. ގުރޫޕްގެ ފުލަށް ދިޔަ ނައިވާދޫ އަށް ލިބުނީ އެންމެ ޕޮއިންޓެކެވެ.

މިއަދު މި މުބާރާތުގައި ކުޅޭ މެޗުގައި ބައްދަލު ކުރާނީ ސްކައި އަދި ޒިގްޒެގް އެވެ. މެޗު ފެށޭނީ 15:50 ގަ އެވެ.


ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް