ކެޓްރީނާ އާލިއާއަށް ވަރުގަދަ ޖިމް ސެޝަންއެއް ނަގައިދީފި

ޚަދީޖާ އާދަމް - 1 އަހަރު ކުރިން - 31 އޮކްޓޯބަރ 2017ކެޓްރީނާ ކައިފް އަކީ ބޮލީވުޑްގައި ހިމެނޭ އަންހެން ތަރިންގެ ތެރެއިން ފިޓްނަސް ހިފަހައްޓަން އެންމެ މަަސައްކަތް ކުރާ އެއްތަރި އެވެ.

އެގޮތުން ކެޓްރީނާ މިވަނީ ފިލްމީ ތަރި އާލިޔާ ބަޓްއަށް ވަރުގަދަ ޖިން ސެޝަންއެއް ނަގައިދީފަ އެވެ. އެގޮތުން އެޓްރީނާ ވަނީ ޓްވިޓާގައި އާލިޔާ ވޯކްއައުޓް ކުރަނިކޮށް ނަގާފައިވާ ވީޑިއޯއެއް އާންމުކޮށްފަ އެވެ.

ވީޑިއޯއާއި އެކު ލިޔެފައިވާ ކެޕްޝަންގައި ބުނެފައިވަނީ ޔާސްމިން ކަރަޗިވާލާ ނައުމުން ވާނީ މިހެން ކަމަށެވެ. ޔާސްމިން އަކީ އެ ދެތަރިންގެވެސް ޖިމް ޓްރެއިނާއެވެ.

އެއްދުވަސް ކުރިން އާންމުކޮށްފައިވާ ވީޑިއޯގައި ފެންނަނީ ކެޓްރީނާ އާލިއާއަށް ބަރުހިފައިގެން 300 ސްކޯޓް ހަދަން ޖައްސާފަހުރި މަންޒަރެވެ. އަދި އާލިއަށް ހިތްވަރު ދެމުން ސްކޯޓް ހެދިވަރަކަށް ކެޓްރީނާ ގުނަމުން ގެންދެއެވެ.


ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް