ޕިކްސެލްގެ ފޯނުތަކަށް ގޫގުލްއިން ޕަވާރ ލެންސެއް ތައާރަފު ކުރަނީ

ޚަދީޖާ އާދަމް - 1 އަހަރު ކުރިން - 22 ނޮވެމްބަރ 2017ޕިކްސެލްގެ ފޯނުތަކަށް އާރޓިފިޝަލް އިންޓަލިޖެންސް ޕަވާރ ލެންސެއް ތައާރަފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާކަމަށް ގޫގުލްއިން ބުނެފިއެވެ

ޕިކްސެލް އަދި ޕިކްސެލް 2 ފޯންތަކަށް ބޭނުން ކުރެވޭ މި ލެންސަކީ ކޮމްޕިއުޓަ ވިޝަން ސިސްޓަމެކެވެ. މި ސިސްޓަމް ބޭނުންކޮށްގެން ފޯންގެ ކެމެރާ އޮބްޖެކްޓަކަށް ފޯކަސްކޮށްލުމުން އެ އެއްޗެއްގެ މައުލޫމާތު ވަގުތުން ދިނުމުގެ ގާބިލް ކަން ލިބިފައިވާ ސިސްޓަމެކެެވެ.

ލެންސްގެ ވާހަކަ ފުރަތަމަ ދައްކާފައިވަނީ މި އަހަރު މެއި މަހު ބޭއްވި އެ ކޮމްޕެނީގެ އައިއޯ ޑިވެލޮޕަރ ކޮންފަރެންސްގަ އެވެ.

ގޫގުލްއިން ބުނީ މިދިޔަމަހު ގޫގުލްގެ ފޮޓޯތަކަށް ލެންސް ބޭނުން ކުރެވޭގޮތް ހަދާފައިވާނެ ކަމަށާއި އެހެންނަމަވެސް ލެންސްގެ މަސައްކަތް އެއްކޮށް ނިމުމުން އެ ބޭނުން ކުރެވޭނީ ގޫގުލް އެސިސްޓެންޓެއްގެ ގޮތުގައި ކަމަށެވެ.


ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް