twitterviber whatsapp telegramfacebookyoutube instagram
21st April 2019

“ވަކިން ލޯބިން”ގެ ހާއްސަ ޕްރިމިއަރ ނައިޓެއް ކުޅުދުއްފުއްށީގައި

Feb 19, 2018

ޑާކްރެއިން އެންޓަޓައިމެންޓްގެ “ވަކިން ލޯބިން” ގެ ހާއްސަ ޕްރިމިއާޔ ނައިޓެއް ކުޅުދުއްފުށީގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެެވެ.

6 މާރޗ ގައި މި ފިލްމު ކުޅުދުއްފުށީގައި ޕްރިމިއާރ ކުރުމަށްހަމަޖެހިފައިވަނީ ރެޑް ކާޕެޓްގައި އެވެ. އެގޮތުން ޕްރިމިއާ ނައިޓްގައި ފިލްމު ލީޑް ދެތަރިން ކަމަށްވާ ޖުމައްޔިލް އަދި މަޖޫ ބައިވެރިވާނެ އެވެ.

މި ފިލްމު ކުޅުދުއްފުށީގައި އެޅުވުމުގައި އިސްކޮށްއުޅޭ ފަރާތުން “ކޭއޯ” އަށް މައުލޫމާތު ދެމުން ބުނީ 6 މާރޗ ގައި މި ފިލްމު ކުޅުދުއްފުށީގައި ޕްރިމިއާރ ކުރުމަށްހަމަޖެހިފައިވަނީ ރެޑް ކާޕެޓްގައި ކަމަށާއި އެގޮތުން ޕްރިމިއާ ނައިޓްގައި ފިލްމު ލީޑް ދެތަރިން ކަމަށްވާ ޖުމައްޔިލް އަދި މަޖޫ ބައިވެރިވާނެ އެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުން، އިތުރު ސަޕްރައިޒްތަކެއްވެސް ބެލުންތެރިންނަށް ފެނިގެންދާނެ ކަމަށް އެފަރާތުން މައުލޫމާތު ދެއެވެ.

މި ޝޯ ގެ ޓިކެޓް މާދަމާއިން ފެށިގެން 2އެމް2 ފިހާރައިން ދޫކުރަން ފަށާނެއެވެ.

އިތުރު މައުލޫމާތު ހޯދުމަށް 9972009، 9969035 ނަންބަރާ ގުޅުއްވުމަށް އެފަރާތުން އެދެއެވެ. އަދި ޓިކެޓް ހޯދުމަށް 9889658 ނަންބަރާ ގުޅުއްވޭނެއެވެ.

Kulhudhuffushi Online
Hikifinifenmaage
Maalihaa Magu
H.Dh. Kulhudhuffushi
Tel: 6528355, 7978355