މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ބޮޑުތިލަދުންމަތީގެ 14 ރަށަކުން ބައިވެރިވެއްޖެ

އަބްދުލް ވާހިދު ޙަސަން - 11 މަސް ކުރިން - 19 ފެބްރުއަރީ 2018މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ބޮޑުތިލަދުންމަތީގެ 14 ރަށަކުން ބައިވެރިވެއްޖެ އެވެ.

މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ބޮޑުތިލަދުންމަތިން މިއަހަރު ބައިވެރިވެފައިވަނީ ހއ އަތޮޅުގެ ތިން ރަށަކުންނާއި ހދ އަތޮޅުގެ 8 ރަށަކުން އަދި ށ އަތޮޅުން ތިން ރަށަކުންނެވެ.

ހއ އަތޮޅުން ބައިވެރިވެފައިވަނީ ދިއްދޫ، މުރައިދޫ އަދި އިހަވަންދޫ އެވެ. ހދ އަތޮޅުން ބައިވެރިވެފައިވަނީ ހަނިމާދޫ، ކުޅުދުއްފުށި، ކުމުންދޫ، ނޮޅިވަރަންފަރު، ނެއްލައިދޫ، ފިނޭ، ނޮޅިވަރަމް އަދި ކުރިނބީ އެވެ. ށ އަތޮޅު ބައިވެރިވީ ފޯކައިދޫ، ފުނަދޫ އަދި ފޭދޫ އެވެ.

މިމުބާރާތުގައި މިއަަހަރުވެސް އެންމެ ގިނަ ޓީމް ބައިވެރިވެފައިވަނީ ހދ އަތޮޅުންނެވެ.

މިއަހަރުގެ މާރޗްމަހު ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މި މުބާރާތުގައި މި ފަހަރު ވެސް ވަނީ ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސަރަހައްދަކުން ބައިވެރިވެފަ އެވެ.

މި މުބާރާތުގެ އަތޮޅު ބުރުގެ ޗެމްޕިއަނުން ދަތުރުކުރާނީ ޒޯން ބުރަށެވެ. ޒޯން 3 ގެ އަތޮޅު ތަކުގެ ޗެމްޕިއަނުންމެދުގައި މި މުބާރާތް ކުރިއަށްދާނީ މާޗު 19 އިން 26 އަށެވެ.

މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަނުންނަކީ ދ. ކުޑަހުވަދޫއެވެ. އެ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ކުޑަހުވަދޫން ހޯދީ ފައިނަލުގައި ގދ. ތިނަދޫ ބަލިކޮށްގެންނެވެ.

މިމުބާރާތް ފެށުމަށް ކުޑަތަންވެފައިވާއިރު ގިނަ ރަށްތަކަކުން ދަނީ ވަރަށް ފޯރިއާއެކު މުބާރާތްތަށް ތައްޔާރުވަމުންނެވެ.


ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް