twitterviber whatsapp telegramfacebookyoutube instagram
20th July 2019

ކުޅުދުއްފުއްޓާއި މިލަންދޫ ބައްދަލުކުރާ ފޯރިގަދަ ޕަބުޖީ މެޗެއް!

Oct 28, 2018

ކުޅުދުއްފުއްޓާއި ށ މިލަންދޫ ބައްދަލުކުރާ ފޯރިގަދަ ޕަބުގީ މެޗެއް ކުޅުމަށް ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

މިމެޗުގައި ކޮންމެ ރަށަކުންވެސް 12 ޓީމް ބައިވެރިވެފައިވާއިރު ޓީމެއްގައި ހަތަރު ކުޅުންތެރިން ހިމެނެ އެވެ.

މިލަންދޫގައި ޕަބުގީ ގޭމް ކުޅޭ ޒުވާނުންތަކެއްގެ ދައުވަތަށް ކުޅޭ މިމެޗު ކުޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މާދަމާ ރޭ، 11:00 ޖަހާއިރު އެވެ. މިމެޗު ފޭސްބުކް ލައިވްކުރުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފަ އެވެ.

އޮންލައިންކޮށް ކުޅޭ މިގޭމަކީ ޒުވާނުންގެ މެދުގައި ސަމާލުކަން ބޮޑު މިގޭމް ކުޅުމުގެ މުބާރާތެއްވެސް ދާދި ފަހުން ވަނީ ކުޅުދުއްފުށީގައި ކުރިއަށްގެންގޮސްފަ އެވެ.

Kulhudhuffushi Online
Hikifinifenmaage
Maalihaa Magu
H.Dh. Kulhudhuffushi
Tel: 6528355, 7978355