ކުޅުދުއްފުއްޓާއި މިލަންދޫ ބައްދަލުކުރާ ފޯރިގަދަ ޕަބުޖީ މެޗެއް!

އަބްދުލް ވާހިދު ޙަސަން - 4 މަސް ކުރިން - 28 އޮކްޓޯބަރ 2018ކުޅުދުއްފުއްޓާއި ށ މިލަންދޫ ބައްދަލުކުރާ ފޯރިގަދަ ޕަބުގީ މެޗެއް ކުޅުމަށް ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

މިމެޗުގައި ކޮންމެ ރަށަކުންވެސް 12 ޓީމް ބައިވެރިވެފައިވާއިރު ޓީމެއްގައި ހަތަރު ކުޅުންތެރިން ހިމެނެ އެވެ.

މިލަންދޫގައި ޕަބުގީ ގޭމް ކުޅޭ ޒުވާނުންތަކެއްގެ ދައުވަތަށް ކުޅޭ މިމެޗު ކުޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މާދަމާ ރޭ، 11:00 ޖަހާއިރު އެވެ. މިމެޗު ފޭސްބުކް ލައިވްކުރުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފަ އެވެ.

އޮންލައިންކޮށް ކުޅޭ މިގޭމަކީ ޒުވާނުންގެ މެދުގައި ސަމާލުކަން ބޮޑު މިގޭމް ކުޅުމުގެ މުބާރާތެއްވެސް ދާދި ފަހުން ވަނީ ކުޅުދުއްފުށީގައި ކުރިއަށްގެންގޮސްފަ އެވެ.


ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް  1. ޑަބިޔާ 4 މަސް ކުރިން
    އިރާނަން
  2. Pupg 4 މަސް ކުރިން
    Meehak anga kulhi kulhi thibe bala ..