ތިން ސެޓުން މޮޅުވެ، ވީއެސްއާރުސީ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތް ހަނިމާދޫ ކާމިޔާބުކޮށްފި

އަބްދުލް ވާހިދު ޙަސަން - 2 މަސް ކުރިން - 3 ޑިސެމްބަރ 2018


ވީއެސްއާރުސީގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދި ހަނިމާދޫ ޓީމަށް ތަށި ހަވާލުކުރަނީ--ފޮޓޯ: ވީއެސްއާރުސީ

ސީދާ ތިން ސެޓުން ނޮޅިވަރަމް ބަލިކޮށް ހަނިމާދޫ އިން ފިނޭ، ވީއެސްއާރުސީ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން މިރޭ ހޯދައިފި އެވެ. މިމުބާރާތުގެ މިދިޔަ އަހަރުގެ ޗެމްޕިއަނަކީ ނޮޅިވަރަމެވެ.

ހދ ފިނޭގައި މިއަދު ކުޅުނު ފައިނަލް މެޗުގެ ސެޓުތައް އެ ޓީމުން ގެންދިޔައީ 25-20، 25-17 އަދި 25-19 އިންނެވެ. މުޅި މެޗަށް ބަލާއިރު ދެ ޓީމުންވެސް ވާދަވެރި މޮޅު ކުޅުމެއް ދައްކައިފަ އެވެ. އެކަމަކު ހަނިމާދޫ ޓީމުގެ ފަރާތުން ފެނިގެންގޮސްފައިވަނީ ތަފާތު ވަރުގަދަ ކުޅުމެކެވެ. މުޅި މެޗު ކޮންޓްރޯލްކޮށް ގިނަ ވަގުތުތަކުގައި ލީޑް ނަގާފައިވަނީވެސް ހަނިމާދޫ އިންނެވެ.

މިމުބާރާތުގެ އެންމެ މޮޅު 6 ކުޅުންތެރިންގެ ހޮވައި އެފަރާތްތަކަށްވެސް ޓްރޮފީ ހަވާލުކޮށްދީފަ އެވެ. އެ ކުޅުންތެރިންނަކީ ހަނިމާދޫ ޓީމުގެ އަހުމަދު ސައިފްﷲ، ސާދިގް މޫސާ، ޝާއިން މުހައްމަދު، ނޮޅިވަރަމް ޓީމުގެ ހަސަން އަކުރަމް، ހަސަން ހިލްމީ އަދި ފިނޭ ފްރެންޑްސްގެ އާދަމް ފައިރޫޒެވެ. މުބާރާތުގެ އެންމެ މޮޅު ކޯޗުގެ މަގާމު ހޯދީ ހަނިމާދޫ ޓީމުގެ ނަސްރުﷲ ހަލީލެވެ.

ރަނަރަފްގެ މަގާމު ހޯދި ނޮޅިވަރަމް ޓީމް–ފޮޓޯ: ވީއެސްއާރުސީ

ފެއާރ ޕްލޭ ޓީމަކަށް ވައިކަރަދޫ ހޮވުނުއިރު ފެއަރ ޕްލޭ ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމު ހޯދީ ނޮޅިވަރަމްގެ ހަސަން އަކްރަމެވެ. މުބާރާތުގެ ތިންވަނަ މަގާމު ހޯދީ ފިނޭ ފުރެންޑްސް އެވެ. ފިނޭގެ އަމިއްލަ ޖަމިއްޔާއެއްކަމަށްވާ ވައި ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރިކްރިއޭޝަން ކުލަބު އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބާއްވާ މި ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތް ހދ އަތޮޅުގެ ރަށްތަކަށް ހުޅުވާލައިގެން ކުރިއަށްގެންދާ މުބާރާތެކެވެ.

ޖުމްލަ 9 ޓީމެއް ބައިވެރިވި މިމުބާރާތުގެ މަގާމުތަކަށް ދިޔަ ފަރާތްތަކަށް ވައި ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރިކްރިއޭޝަނުން ކުލަބުން ދޭ ހަނދާނީ ލިޔުންމާއި ޓްރޮފީ އާއި ތަށި އަދި ފައިސާގެ އިނާމު ހަވާލުކޮށްދެއްވީ ފިނޭ ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސް އަބުދުއްރަހީމާއި ހަނިމާދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަބުދުލް ސަލާމް އަލީ އާއި ވީއެސްއާރުސީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ޝިހާމެވެ.

މުބާރާތުގެ އެންމެ މޮޅު 6 ކުޅުންތެރިން–ފޮޓޯ: ވީއެސްއާރުސީ

މިމުބާރާތުގައި ރެފްރީކަން ކޮށްދެއްވި ފަރާތްތަކަށާއި މުބާރާތުގައި އެކި ގޮތްގޮތުން އެހީތެރިވި ފަރާތްތަކަށްވެސް ވަނީ ހަނދާނީ ލިޔުން ދީފަ އެވެ.


ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް 1. Ali 2 މަސް ކުރިން
  Kaamiyaabu mubaaraatheh. Konme kamehgaaves rangalhu kuranjehey kankan hunaane egothun 1.opeaning kulhagadha kurun 2.live kurun harudhanaakoh gina bayakah fenna goiyy hedhun 3.closing rangalhu kurun 4. Midhiya aharahvure mi aharuge closing kulhagadha noon kan faahagavey
 2. Hibachi 2 މަސް ކުރިން
  Kaamiyaabu mubaaraatheh. Konme kamehgaaves rangalhu kuranjehey kankan hunaane egothun 1.opeaning kulhagadha kurun 2.live kurun harudhanaakoh gina bayakah fenna goiyy hedhun 3.closing rangalhu kurun 4. Midhiya aharahvure mi aharuge closing kulhagadha noon kan faahagavey
 3. Moosa 2 މަސް ކުރިން
  Thiyavaruge aabaadhee akaa balaafa dhen rangalhu. Ekamaku dhw satarigandeh alhaafa closing beyveema v.kada. Lokanu refreen laigen hingaa mubaaraatheh.
 4. Junaidhu 2 މަސް ކުރިން
  Aharenakah hama lolun thiya mubaariyy balaalaakah nudhevunu.ekamuves ivey aduthakahbalaairu champion teamah dhey faisaa ge adhadhu noon ehen hurihaa kameh v.habeys kamahvanee
 5. Nolhivaram ayya 2 މަސް ކުރިން
  Aharumen mi mubaaraathuga vaadhakuri 2 vanafaharumee. Mehemaan dhaaree aai adhi ehenihen inthixaam midhiya aharajvure rangalhu. Hamaekani kuree aharuge commentary and ninmumuge rasmeeaathuge hushahelhun theriyaa nufenuneema dhera ee. Ahaalin esoru netheeheyves...ekan mashah miss v