twitterviber whatsapp telegramfacebookyoutube instagram
21st July 2019

ބަސީރު އެކަޑަމީން ކުޅުދުއްފުށީގައި "ޑީ" ކޯޗިން ކޯހެއް ފަށައިފި

Jun 22, 2019

އެފްއޭއެމްއާ ބަސީރު އެކަޑަމީ ގުޅިގެން ކުޅުދުއްފުށީގައި "ޑީ" ކޯޗިން ކޯހެއް ފަށައިފި އެވެ.

ތިން ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކުރިއަށްގެންދާ މި ކޯހުގައި ޖުމްލަ 30 ފަރާތްތަކުން ވަނީ ބައިވެރިވެފަ އެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ހަތަރު އަންހެން ބައިވެރިން ހިމެނެ އެވެ.

މިއީ ޑީ ކޯޗިން ކޯހެއް ކުޅުދުއްފުށީގައި ކުރިއަށްގެންދާ ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. މި ކޯހުގައި ކިޔަވައިދެއްވަނީ އެފްއޭއެމްގެ ބޭފުޅުންނެވެ.

Kulhudhuffushi Online
Hikifinifenmaage
Maalihaa Magu
H.Dh. Kulhudhuffushi
Tel: 6528355, 7978355