twitterviber whatsapp telegramfacebookyoutube instagram
8th August 2022

އަބްދުﷲ ޝާހިދު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

ޚަދީޖާ އާދަމް
Dec 23, 2021

އ.ދ.ގެ އާންމު މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި ރާއްޖޭގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވެއްޖެއެވެ.

ރޭ ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ޝާހިދު ވިދާޅުވީ މިވަގުތު ހުންނެވީ ގޭގައި އެކަހެރިވެ ވަޑައިގެންކަމަށާއި ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވިކަން އެނގުނީ އިއްޔެގެ ވަގުތެއްގައި ކަމަށެވެ.

ބަލީގެ އަސަރު ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް އެބަހުރިކަމަށް ޓްވީޓުގައި ފާހަގަކޮށްފައި ވެއެވެ. އެމަނިކުފާނު ހުންނެވީ ވެކްސިންގެ ދެ ޑޯޒްވެސް ފުރިހަމަކުރައްވައިގެންނެވެ.

އދ. ގެ މަސައްކަތްތައް ކުރެއްވުމަށް ޓަކައި ޝާހިދު މިހާރު ދިރިއުޅުއްވަނީ އެމެރިކާގައެވެ.

Kulhudhuffushi Online
Hikifinifenmaage
Maalihaa Magu
H.Dh. Kulhudhuffushi
Tel: 6528355, 7978355