twitterviber whatsapp telegramfacebookyoutube instagram
30th September 2022

ފޯރިގަދަ މަށިމާލި ޕެރޭޑް މިފަހަރުވެސް ސަމާލުކަން ހޯދައިފި

އަބްދުލް ވާހިދު ޙަސަން
Jul 11, 2022
5

މުޅި ރާއްޖެ މަޝްހޫރު، ކުޅުދުއްފުށި މަށިމާލި ޕެރޭޑް މިފަހަރުވެސް ސަމާލުކަން ހޯދައިފި އެވެ. މިފަހަރުގެ މަށިމާލި ޕެރޭޑްގައި 400 އެއްހާ މާލި ބައިވެރިވިއިރު ތަފާތު މަޖާ މާލިތަކާއި ސަރުކާރުން ނުފުއްދަ ހުރި ވައުދުތަކުގެ ވާހަކަތަކާއެކު ސިޔާސީ ކަންކަމަށް ހަޖޫ ޖަހާފައިވެ އެވެ.

އޭރެއްގައި އެންމެ “ޓްރެންޑިން” ހިމަނައިގެން ބާއްވާ މި މަށިމާލި ޕެރޭޑްގައި މިފަހަރުވެސް ގިނަ ބައެއްގެ ސަމާލުކަން ހޯދީ ސިޔާސީ މަސްރަހުގައި ހިނގައި ހަޖޫ ޖަހައި ނެރެފައިވާ މާލިތަކަށެވެ. އެގޮތުން ދާދި ފަހުން ބިދޭސީއަކާއެކު ކޮޓަރިއެއް ހިންގި ކަންކަންކަމުގެ މައްޗަށް ގިނަ މާލިތަކެއް ނެރެ އެކަމަށް ފާޑުކިޔާފައިވެ އެވެ.

ޕެރޭޑުން ފާހަގަވި ބައެއް ފުޅަނދުތަކަށް ބަލާއިރު "އަނދިރި ތާރުގަނޑު" ފާހަގަކުރެވި އެވެ. އެ ފުޅަނދުން ދައްކައިދިނީ ރިޔާސީ ދައުރެއް ނިމިގެންދާއިރުވެސް ކުޅުދުއްފުށީ އެއާޕޯޓްގެ ރަންވޭގައި ލައިޓް ނުޖެހި ހުރި ކަމެވެ. ފުޅަނދުގައި ރަންވޭއެއް މަތީގައި މޯލްޑިއަންގެ ފްލައިޓެއް އޮންނައިރު ރަންވޭގެ ލައިޓްގެ ގޮތުގައި ހުރީ ފުޅި ބައްތިތަކެކެވެ.

އެއާޕޯޓް ތަރައްގީއަށް އެންމެ އެކަށީގެންވާ މަސައްކަތްތަކެއް ސަރުކާރުން ކުރަމުން ނުދާތީ އެހެން ފުޅަނދެއްގައިވެސް ވަނީ ދައްކާލާފަ އެވެ. އެ ފުޅަނދުގައި ފްލައިޓެއްގެ އެ ފަޅިން ފެންނައިރު އެ ފުޅަނދުން ދައްކައިދިނީ އެއާޕޯޓް ފުރިހަމަނުވާ ކަމަށެވެ. ޖާގަ ނުލިބޭ ވާހަކަތަކާއި އެއީ މިރަށު ރައްޔިތުންނަށް އޮތް ހައްގު މިންވަރު ތޯ އެ ފުޅަނދުން ސުވާލުކުރި އެވެ.

ސިޓީ ކައުންސިލުން ހަދަން ބުނި އައިސް ޕްލާންޓަށް ހަޖޫ ޖަހައިވެސް ފުޅަނދެއް ނެރެފައިވެ އެވެ. 100 ޓަނުގެ މި ފުޅަނދާއެކު ތެލުގެ އަގު އިންތިހާއަށް ބޮޑުވެފައިވާތީ އެކަންވެސް ވަނީ ސަމާލުކަމަށް ގެނެސްފަ އެވެ. ސަރުކާރުން ކުޅުދުއްފުށީގައި އަޅަން ވައުދުވި ޓާޝިއަރީ ހޮސްޕިޓަލަށްވެސް ފެރޭޑްގައި ވަނީ ފާޑު ކިޔާފަ އެވެ.

ސިޔާސީ ޖޯކްތަކުގެ ތެރޭގައި ބިޒްނަސް މީޓީންގ ރޫމާއި ޖަޒީރާ ހޮނު އަދި ލައިޓް، ގިރި ގޮއްވި، މިކަމެއް ނުވި، ދެކުނު ދާއިރާގެ މޯޗަރީ، ކަރަލް ދަނޑު ގެއްލުނު ފެންސު ފަދަ ފުޅަނދުތައް ފެނިގެންގޮސްފައިވެ އެވެ. މި ނޫންވެސް ސަގާފީ މަސައްކަތްތެރިކަން ދައްކައިދޭ މާލިތަކާއި އެ ނޫންވެސް ގިނަ މާލިތަކެއް ފެނިގެންދިޔަ އެވެ.

Kulhudhuffushi Online
Hikifinifenmaage
Maalihaa Magu
H.Dh. Kulhudhuffushi
Tel: 6528355, 7978355