twitterviber whatsapp telegramfacebookyoutube instagram
30th May 2023

ށ އަތޮޅުގައި މިމަހު އާރުޓީއެލް ފެރީގެ ހިދުމަތް ފަށަަނީ

ޚަދީޖާ އާދަމް
Jul 21, 2022

އެމްޓީސީސީން ކުރިއަށް ގެންދާ ރާއްޖެ ޓްރާންސްޕޯޓް ލިންކް (އާރްޓީއެލް) ފެރީގެ ހިދުމަތް މިމަހުގެ ށ. އަތޮޅުގައި ފެށުމަށް ނިންމައިފި އެވެ. އެމްޓީސީސީން ބުނީ މިމަހުގެ 31 ވަނަ ދުވަހު ށ. އަތޮޅުގައި ފެރީގެ ހިދުމަތް ފެށުމަށް މިހާރު ތައްޔާރުވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

ށ. އަތޮޅުގައި ރަސްމީކޮށް ދަތުރުތައް ފެށުމަށް ނިންމާފައިވަނީ ހަފްތާއެއްހާ ދުވަހު ޓްރަޔަލް ދަތުރުތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްފަހު އެވެ.

ފެރީގެ ހިދުމަތް އެންމެ ފުރަތަމަ ފެށީ ހދ. އަތޮޅުގަ އެވެ. މިހާރު އެ ހިިދުމަތް ވަނީ ހއ. އަތޮޅުގައިވެސް ފަށާފަ އެވެ. މި ދެ އަތޮޅުގައި ވެސް ފުރަތަމަ ކުރިއަށް ގެންދިޔައީ އެއް ހަފްތާގެ ޓްރަޔަލް ދަތުރުތަކެކެވެ.

އާރްޓީއެލްގެ ހިދުމަތުގެ ތެރޭގައި ބަސް ދަތުރުގެ ހިދުމަތް ދިނުންވެސް ހިމެނެ އެވެ. އެގޮތުން މާލެ، ލ. އަތޮޅު، ފުވައްމުލައް އަދި އައްޑޫ ސިޓީގައި ހިދުމަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކޮށް ހިދުމަތް ފުޅާކުރުމަށް އެމްޓީސީސީން މިހާރު ވަނީ އާ ބަސްތަކެއް ގެނެސް ހިދުމަތަށް ނެރެފަ އެވެ. އަދި މިސަރަހައްދުތަކުގައި މިނީ ބަހުގެ ހިިދުމަތް ފެށުމަށް މިހާރު ދަނީ ތައްޔާރުވަމުންނެވެ.

Kulhudhuffushi Online
Hikifinifenmaage
Maalihaa Magu
H.Dh. Kulhudhuffushi
Tel: 6528355, 7978355