ޒިގްޒެގް އިންޓަރ އޮފީސް ފުޓްސަލް މުބާރާތް އިއުލާން ކޮށްފި

އަހްމަދު ދާވޫދު - 9 months ago - 14 އޯގަސްޓް 2017ޒިގްޒެގް އިންޓަރ އޮފީސް ފުޓްސަލް މުބާރާތް މި އަހަރު ބާއްވާ ތާރީހް އިއުލާނު ކޮށްފި އެވެ.

ޒިގްޒެގް ފޯ ޔޫތު ލިންކޭޖް ގެ ފަރާތުން ކުޅުދުއްފުށީގައި ޤާއިމުކުރެވިފައިވާ ސަރުކާރު ހިސްސާވާ ކުންފުނިތައް އަދި އަމިއްލަ ކުންފުނިތަކުގެ މެދުގައި ބާއްވަމުން އަންނަ ޒިގްޒެގް އިންޓަރ އޮފީސް ފުޓްސަލް މުބާރާތް މި އަހަރު ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތާރީހަކީ 28 އޮކްޓޫބަރު 2017 އެވެ.

އެންމެ ފަހުން މި މުބާރާތް ބޭއްވީ 7 މޭ 2016 ގަ އެވެ. މި މުބާރާތުގެ އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަނުންނަކީ އެސްޓީއޯ އެވެ. މި މުބާރާތް މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 6 ފަހަރު ބާއްވާފައިވާއިރު އޭގެ ތެރެއިން ތިން ފަހަރު މި މުބާރާތް ކާމިޔާބު ކުރީ ޕޮލިހުންނެވެ.


ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް