މާދުރީ ދެން ފެންނާނީ ކެމެރާގެ ފުރަގަހުން

ނަސްވާ ޙަސަން - 9 months ago - 30 އޯގަސްޓް 201780 އާއި 90ގެ އަހަރުތަކުގައި ބޮލީވުޑްގައި ރަނިކަންކުރި މަޝްހޫރު ބަތަލާ މާދުރީ ޑިކްސިޓް ދެން ފެނިގެންދާނީ ކެމެރާގެ ފުރަގަހުން، ޕްރޮޑިއުސާއެއްގެ ގޮތުގައެވެ.

މާދުރީ ކޮށްފައިވާ ޓްވީޓެއްގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި “ކެމެރާގެ ފުރަގަހުން ފެނި ގިނަބަޔަކަށް ނަމޫނާއަކަށް ވުމަށް ފުރުސަތު ލިބުނީތީ ވަރަށް އުފާވާ ކަމަށެވެ. އަދި ފުރަތަމަ ފިލްމު އާރްއެންއެމް ޕްރޮޑަކްޝަނާއި ގުޅިގެން ކުރިއަން ގެންދާކަމަށާއި މިއީ 2018 ވަނަ އަހަރު ފެނިގެންދާނެ މާރާތީ ފިލްމެއް ކަމަށެވެ.”

މި ފިލްމު ޑައިރެކްޓަރަކީ ސްވަޕްނަންނީލް ޖަޔާކާރް ކަމަށް ބޮލީވުޑްގެ ހަބަރުތަކުން މައުލޫމާތު ލިބެއެވެ. ނަމަވެސް މި ފިލްމުގެ ލީޑް ކާސްޓުންނާއި މި ޕްރޮޖެކްޓްގެ އިތުރު ތަފްސީލެއް އަދި ހާމަ ކޮށްފަކާ ނެތެވެ.

ނުވަދިހައިގެ އަހަރުތަކުގައި ކާމިޔާބު ފިލްމުތަކަކުން މާދުރީ ވަނީ ފެނިގެންގޮސްފައި އެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ބޭޓާ، ދިލް، ސާޖަން އަދި ދިލްތޯ ޕާގަލް ފަދަ ފިލްމުތައް ހިމެނެއެވެ. އެންމެ ފަހުން މާދުރީ ކުޅެފައި ވަނީ 2014 ވަނަ އަހަރު ޑެދް އިޝްގިޔާ އަދި ގުލާބް ގޭންގް އެވެ.


ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް