ފްރޯޒަން 2 އަކަށް އޯލަފްގެ ރިކޯޑިން ފަށައިފި

ނަސްވާ ޙަސަން - 1 އަހަރު ކުރިން - 7 އޮކްޓޯބަރ 20172013 ވަނަ އަހަރު ގިނަ ބައެއްގެ މަގުބޫލުކަށް ހޯދި ޑިސްނީ ކާޓޫން “ފްރޯޒަން” ގެ ދެވަނަ ބައިގެ ރިކޯޑިން ފަށައިފި އެވެ.

36 އަހަރުގެ އެކްޓަރ ޖޯޝް ގޭޑް ވަނީ ފްރޯޒަން 2 އަކަށް އެ ކާޓުންއިން ފެނިގެންދާ އޯލަފްގެ ރިކޯޑިން ފަށާފައި އެވެ.

މިކަން ހާމަ ކުރުމަށް ޖޯޝް ވަނީ ޓްވީޓް އެއްވެސް ކޮށްފައި އެވެ. ޓްވީޓްގައި ބުނެފައިވަނީ ” 5 އަހަރު ފަހުން އަލުން މިތަނަށް އެބުރި އައުމަކީ ވަރަށް ބޮޑު އުފަލެއް. މި ކުރިއޭޓިވް ޓީމް މިފަހަރު އައިސްފައި މިވަނީ އިންތިޒާރު ކުރެވޭ ވަރުގެ ވާހަކައަކާއެކުގަ.”

މިފަހަރުވެސް ކުރިސްޓެން ބެލް އަދި އިޑިނާ މެންޒެލްގެ އަޑު އަނާ އަދި އެލްސާއިން އިވިގެންދާއިރު މި ކާޓޫން ރިލީޒް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ 27 ނޮވެންބަރ 2019 ގައި ކަމަށް ހަބަރުތަކުން މައުލޫމާތު ދެއެވެ.

އޭގެ އިތުރުން ޑިސްނީ އެނިމޭޝަން ސްޓޫޑިއޯއިން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ 21 މިނެޓުގެ ފީޓުރެޓް އެއް މިއަހަރު ނޮވެންބަރ 22 ގައި ނެރުމަށްވެސް ވަނީ ހަމަޖެހިފައި އެވެ. އަދި މި ފީޓުރެޓްގެ ނަމަކީ “އޯލަފްސް ފްރޯޒެން އެޑްވެންޗާ” ކަމަށްވާއިރު މި ފީޓުރެޓް ގައި އޯލަފް މަސައްކަތް ކުރާނީ އަނާ އަދި އެލްސާ އަށް ގެއްލިފައިވާ ސަގާފަތް ހޯދައިދިނުމަށެވެ.


ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް