އެސްޓީއޯއިން އައު ތެޔޮ ޓޭންކަރެއް ރާއްޖެ ގެނެސްފި

ޚަދީޖާ އާދަމް - 11 މަސް ކުރިން - 29 ޖަނަވަރީ 2018އެސްޓީއޯގެ އައު ތެޔޮ ބޯޓު “އެމްޓީ އަލިމަސް” ގެ އޮޕަރޭޝަން ރަސްމީކޮށް މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

ބޯޓުގެ އޮޕަރޭޝަން ރަސްމީކޮށް ފެށުމުގެ ގޮތުން އެސްޓީއޯއިން މިއަދު ބޭއްވި ހަފްލާގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން އެސްޓީއޯގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އަޙްމަދު ޝަހީރު ވިދާޅުވީ އެސްޓީއޯއަކީ އާންމު ރައްޔިތުންނަށް ދޭ އަސާޞީ ހިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ކެނޑިނޭޅި މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކުންފުންޏެއް ކަމަށާއި “އެމްޓީ އަލިމަސް” ގެ ޓެކްނިކަލް އޮޕަރޭޝަން ބަލަހައްޓާނީ އެސްޓީއޯގެ ޓެކްނިކަލް ޓީމަކުން ކަމަށާއި އެސްޓީއޯގެ “އަލިހުރަސް” އަދި “އަލިމަސް” ތެޔޮ ބޯޓުގެ ސަބަބުން
އެހެން ބަޔަކަށް ބަރޯސާނުވެ އެސްޓީއޯގެ ފިއުލް އޮޕަރޭޝަންސް ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ ކަމަށެވެ.

މިބޯޓަކީ 25،000 މެޓްރިކްޓަންގެ ޓޭންކަރެކެވެ.


ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް