އޭޑީކޭގެ އިތުރު ފާރމަސީއެއް ހުޅުވައިފި

ޚަދީޖާ އާދަމް - 2 މަސް ކުރިން - 22 އޮކްޓޯބަރ 2018މާލޭގެ އެކިހިސާބުތަކުގައި ފަސޭހަކަމާއިއެކު ބޭސް ގަންނަން ލިބޭނެ ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނިމުގެ ގޮތުން އޭޑީކޭ ފާރމަސީ 6 މިއަދު ހުޅުވައިފިއެވެ.

އާސަންދާއިގެ ދަށުން ބޭސްނެގުމުގެ ހިދިމަތާއިއެކު ފާމަސީ މިހުޅުވީ ހަނދުވަރީ ހިނގުމުގައެވެ. މިއަދު ހުޅުވުނު އޭޑީކޭ ފާރމަސީ އަކި ކުރިން ޖަވާހިރުމަގުގައި ހިންގަމުންދިޔަ ފާރމަސީއެވެ.

މިފާރމަސީ ހުޅުވުމުން މި ސަރަހައްދުގެ ދިރިއުޅެމުންދާ މީހުންނަ ބޮޑުފަސޭހައެއް ލިބިގެންދާނެކަމަށް އޭޑީކޭއިން މައުލޫމާތު ދެއެވެ.

ފާރމަސީ ބޭހުގެ އިތުރުން އޯޓީސީ މުދާ ލިބޭގައި މި ފާރމަސީގައި ރާއްޖޭގައި މިހާރު އެންމެ މަޝްހޫރު ޑްރައިޕާސް ނެޕީ، މިލްކީ އަދި މިލްގްރޯ ހިކިކިރު، ލިބްރެސް ސެނިޓަރީ ނެޕްކިން، ގުޑް ވާރޗު ކޯ އަދި ބެޑްލެބް ޕްރޮޑަކްޓްސް ލިބެން ހުނަނާނެއެވެ. މީގެއިތުރުން ފެންވަރު ރަނގާޅު ފުރޮޅުލީ ގޮނޑި، ކްރަޗަރސް، އަދި ހުޅުހުޅުގައި އަޅާ ގާރޑް ލިބެންހުންނާނެއެވެ.

މި ފާމަސީ ހުޅުވުމާއިއެކު ފާމަސީއިން ޑްރައިޕާރސް ހާއްސަ ޕޮރޮމޯޝަނެއް ވަނީ ފަށައިފައެވެ. މި ޕްރޮމޯޝަންގެ ދަށުން ބައްލަވާއިގަންނަ ކޮންމެ ޑްރައިޕާރސް މެގަރ ޕެކްއަކަށް ޑްރައިޕާރސް ވެޓް ވައިޕްސް ޕެކެޓެއް ލިބޭނެއެވެ.


ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް