twitterviber whatsapp telegramfacebookyoutube instagram
2nd October 2022

ކުޅުދުއްފުށީ އަންހެނުން ކޮމެޓީން ކަސަބު ގަތަން ދަސްކޮށްދޭ ކޯހެއް ފަށަނީ

ނަބީލާ އިސްމާޢީލް
Aug 9, 2022
1

ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ އަންހެނުން ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމެޓީ (ޑަބްލިއުޑީސީ) އިން ކުޅުދުއްފުށީގައި ކަސަބު ގަތަން ދަސްކޮށްދޭ ކޯހެއް ފަށަން ނިންމާ ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތުހުޅުވާލައިފި އެވެ.

ޑަބްލިއުޑީސީ ރައީސާ ހަދީއްޖާ މޫސާ ކޭއޯއަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ވިދާޅުވީ މިކޯހަކީ ކުޅުދުއްފުށީގައި ދިރިއުޅޭ އަންހެން ކަނބަލުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ބާއްވަން ހަމަޖެހިފައިވާ ކޯހެއް ކަމަށެވެ.

15 ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ހިންގުމަށް ނިންމާފައިވާ މި ކޯސް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ބޭސިކުން ފަށައިގެން އެޑްވާންސާ ހަމައަށް ކަމަށާއި މިކޯހުގައި ކިޔަވާދޭނީ މިކަމުގެ ތަޖުރިބާކާރު ފަރާތަކުން ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

މި މަހު 16 ވަނަ ދުވަހު ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މި ކޯހުން ފުރުސަތު ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އެ ސިޓީގައި ދިރިއުޅޭ ކަނބަލުންގެ ތެރެއިން 16 އަހަރާއި 40 އަހަރާއި ދެމެދުގެ ކަނބަލުންނަށެވެ.

ޖުމްލަ 10 ބައިވެރިންނަށް ފުރުސަތު ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާއިރު، ބައިވެރިން ހޮވުމަށް ބާއްވާ ބައްދަލުވުން ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ 13 އޯގަސްޓް ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ 10:00 ގައި ކުޅުދުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާގައެވެ. ކޯހުން ފުރުސަތު ދޭ ދިހަ ބައިވެރިން ހޮވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އެ ބައްދަލުވުމަށް ހާޒިރުވާ ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި ޤުރުއަތު ނަގައިގެނެވެ.

މި ކޯހާއި ގުޅޭގޮތުން އިތުރު މައުލޫމާތު ސާފްކުރެއްވުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން 9958819 ނަމްބަރަށް ގުޅުމަށް ސިޓީ ކައުންސިލުން ވަނީ އެދެފަ އެވެ.

Kulhudhuffushi Online
Hikifinifenmaage
Maalihaa Magu
H.Dh. Kulhudhuffushi
Tel: 6528355, 7978355